אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר

מפרטים טכניים תקרות מגבס מחורר.

 

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" G1

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" Q1

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" Q2F

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" Q3F                                                            

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" Q4F

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "בלגרביה" M1
אריחי תקרה פריקה מגבס חלק דגם "בלגרביה" R

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "מרקנט" G1                                                                   

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "מרקנט" Q1                                                                   

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "מרקנט" M1                                                                 

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "מרקנט" R    

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "ליניאר" G1                                                               

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "ליניאר" Q1

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "ליניאר" M1                                                         

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "ליניאר" R

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר  דגם "קונטור" G1                                                                 

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר  דגם "קונטור"  Q1                                                                

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "קונטור" M1

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "קונטור" R

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "פלאזה" G1

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "פלאזה" Q1                       

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "פלאזה" M1                                                                 

אריחי תקרה פריקה מגבס מחוררר דגם "פלאזה" R       

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "דנוטייל"

אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם "דנוטייל  מטאלי"