אריחי תקרה פריקה מגבס מחורר דגם “בלגרביה” M1

תקרה אקוסטית מאריחי גבס מחורר דגם “בלגרביה” M1 תוצרת “דנוליין”.

האריחים חצי שקועים, בחירור מרובע 33X מ”מ, מרחק בין מרכזי החירור 8.33 מ”מ, במידות

600X600 מ”מ עובי 12.5 מ”מ,  מצופים בצידם העליון בממברנה אקוסטית עובי 0.2 מ”מ, ובעלי ערך ספיגה אקוסטית 0.70 = NRC.

התקנת האריחים לרבות קונסטרוקציה נושאת מפרופילי T  וכל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט.